UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Sondowanie CPTu i CPT

Autor: Scaff

Sondowania statyczne CPT i CPTu są powszechnie stosowane na całym świecie i są wykorzystywane do identyfikacji podłoża pod obiekty budowlane. Badanie pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wyników badań przy projektowaniu bezpośredniego lub głębokiego fundamentu danego budynku. Ponadto sondowanie służy do wyznaczania parametrów gruntów spoistych i niespoistych, m.in. wskaźnika płynności, wskaźnika gęstości, wytrzymałości na ścinanie bez drenażu oraz modułu edometrycznego gruntu.

sondowanie

Zastosowanie stożka elektrycznego z czujnikiem ciśnienia wody porowej (test CPTu) stwarza dodatkowe możliwości. Ta wersja stożka pomiarowego pozwala na ciągły pomiar parametrów w badanym profilu geologicznym. Sondowanie CPTu oraz CPT nie może być możliwe, gdy w podłożu występuje gruboziarnista i bardzo zbita frakcja. Może nią być mieszanka piasku i żwiru, samego żwiru, odpadów skalnych i odpadów gliniastych. Wykonanie próby w takich warunkach może spowodować uszkodzenie stożka pomiarowego, co narazi wykonawców na nie małe koszty naprawy lub wymiany. Dlatego w takim przypadku zaleca się zastosowanie sondowania dynamicznego (DPH lub DPSH). Ważne jest, aby testy CPT/CPTu były zawsze uzupełnione o wiercenia badawcze, pobieranie próbek gleby i testy laboratoryjne. Zapobiegnie to wszelkim komplikacjom i niepowodzeniom.

Celem badań z wykorzystaniem statycznej penetracji stożka CPT jest określenie oporu miękkiej skały podczas wprowadzania stożka i tarcia na tulei. Ten test pozwala uzyskać podstawowe parametry dotyczące stopnia zagęszczenia i ogólnej plastyczności gruntu, co wcześniej zostało wspomniane. Badanie polega na wciśnięciu stożkowego penetrometru pionowo do podłoża za pomocą kolumny prętów. Penetrometr należy wcisnąć w podłoże ze stałą prędkością wprowadzania, ok. 2 cm/s. Przyrząd rejestruje opór wciśnięcia stożka, jak również tarcie na tulei. Sondowanie w technologii CPTu dodatkowo umożliwia dokonanie pomiaru ciśnienia wody porowej. Ponadto zwiększa zakres rozpoznania o parametry edometrycznego modułu ściśliwości, kąt i spójność tarcia.

Testy statyczne CPT/CPTu są wykorzystywane do dokładnego rozpoznawania szczegółowych właściwości podłoża. Są one wykonywane w celu określenia kolejności i głębokości występowania warstw geologicznych, określenia warunków glebowo-wodnych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych poszczególnych warstw. Na podstawie uzyskanych wyników można optymalnie zaprojektować podłoże niemal każdej konstrukcji. Dzięki temu prace budowlane przebiegają znacznie sprawniej.


Źródła:
 http://www.geodrill.pl/sondowanie.html - Usługi geotechniczne
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon


kawa