UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Wirtualne biuro - zalety i wady

Autor: Scaff

Definicja - wirtualne biuro, odnosi się do firmy, która może nie mieć ustalonej lokalizacji, ale funkcjonuje jako jednostka dostarczająca towary i usługi klientom. Wymiana dokumentów, czy rozmowy przeprowadzane są drogą internetową. Dzięki czemu pracownicy mogą być w stałym kontakcie. Osoby zatrudnione wykonują swoje obowiązki, pracując w domu bądź w różnych miejscach, a nawet innych krajach.

Zalety

biuro

Wirtualne biuro nie ponosi kosztów wynajmu lub zakupu budynku, utrzymania go wraz z usługami porządkowymi i ogrodniczymi oraz urządzania wnętrz. Pracownicy mogą pozostać w domu, a mimo to zarządzać informacjami biznesowymi z taką samą mocą, gdyby pracowali w biurze.

To sprawia, że stają się bardziej produktywni, unikając kłopotów związanych z dojazdami do pracy, a jednocześnie skuteczniej wykonują swoje zadania związane zarówno z obejmowanym stanowiskiem, jak i prowadzeniem domu. Ponieważ nie są oni już ściśle nadzorowani przez kierownika, ocenia się ich na podstawie rodzaju wykonywanej pracy, a nie tego, jak ją wykonują.

Jedną z największych zalet biura wirtualnego jest mały nakład pracy administracyjnej. Poza tym czyszczenie, serwisowanie, naprawa i konserwacja to tylko wierzchołek góry lodowej. Im większa przestrzeń, tym większa odpowiedzialność kierownicza i biurowa. Jest to nie tylko czasochłonne i kosztowne, ale wiąże się z poważnym ryzykiem biznesowym, takim jak urazy w pracy, uszkodzenie lub utrata majątku i wiele innych.

Czasami przedsiębiorstwa są tak zajęte zarządzaniem swoją przestrzenią fizyczną, że ich koncentracja na kliencie cierpi. Wirtualne biuro często jest w dużo bliższych relacjach ze swoimi klientami poprzez regularną komunikację, mającą na celu zrekompensowanie braku fizycznej interakcji. Zapłata za zaangażowanie w stosunki z klientami jest nieoceniona.

Wady

Jednak wirtualne biuro odbiera możliwość społecznej interaktywności, którą wykazuje się w kontaktach twarzą w twarz. Z tego powodu, że wiele niewerbalnych sygnałów może zostać pominiętych w wiadomościach e-mail, rozmowach telefonicznych i wideokonferencjach, wiadomości mogą być błędnie zinterpretowane. Trudna może okazać się również koordynacja spotkań, zwłaszcza jeśli pracownicy są rozproszeni w kilku strefach czasowych. Ponadto współpraca będzie pozbawiona spontaniczności, głównie dlatego, że wszelkie dyskusje muszą zostać dokładnie zaplanowane w celu dostosowania harmonogramów pracy i wcześniej wspomnianych stref czasowych.

Rozwój

Bez konieczności zakupu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych, wirtualne biuro może rozwijać się szybciej niż tradycyjne przedsiębiorstwo. Jeśli pojawi się okazja biznesowa w danej lokalizacji, firma działająca wirtualnie może po prostu wynająć kogoś do obsługi transakcji.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon


Komentarze:

• Jan
Korzystam z tego rozwiązanie i polecam.

kawa